Móc tự khóa cho cáp

Giá:
Liên hệ

Mô tả ngắn của sản phẩm

Móc tự khóa cho cáp 1/2; 15/8; 11/4; 7/8