TIẾP ĐẤT VỎ CÁP

Giá:
Liên hệ

Mô tả ngắn của sản phẩm

Bộ tiếp đất cung cấp biện pháp an toàn, nhanh chóng để nối đất vỏ cáp với mục đích an toàn chống sét. Một hộp gồm có đai tiếp xúc, dây điện, ốc vít, đầu cốt, băng cao su và băng dính điện.