AUPO

  • 0 Review(s)
    Liên hệ
    Cảm biến nhiệt độ; Nhiệt độ danh định: 115℃ ; Nhiệt độ cắt cầu chì: 112 ± 3℃ ; Nhiệt độ lớn nhất: 180℃; Dòng tải danh định: 5A ; Hãng AUPO