ASTRODYNE

 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Hãng Astrodyne, bảo hành 2 – 3 năm Điện áp vào: 90~264Vac Điện áp ra: 5, 12, 15, 24, 48V Hiệu suất 86% Công suất ra: 40W
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Hãng Astrodyne, bảo hành 2 – 3 năm Điện áp vào: 90~264Vac Điện áp ra: 5, 12, 15, 24, 48V Hiệu suất 86% Công suất ra: 60W
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Hãng Astrodyne Điện áp vào: 88~264Vac Điện áp ra: 5, 12, 15, 24, 48V Công suất ra: 150W  
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Hãng Astrodyne, bảo hành 2 – 3 năm Điện áp vào: 88~264Vac Điện áp ra: 5, 12, 15, 24V Công suất ra: 320W
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Hãng Astrodyne, bảo hành 2 – 3 năm Điện áp vào: 88~264Vac Điện áp ra: 5, 12, 15, 24, 48V Hệ số công suất 0.96~0.98 Công suất ra: 150W
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Hãng Astrodyne, bảo hành 2 – 3 năm Điện áp vào: 90~264Vac Điện áp ra: 5, 12, 15, 24, 48V Hệ số công suất 0.96~0.98 Công suất ra: 225W
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Hãng Astrodyne, bảo hành 2 – 3 năm Điện áp vào: 90~264Vac Điện áp ra: 5, 12, 15, 24, 48V Hệ số công suất: 0.96~0.98% Công suất ra: 320W
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Nguồn chỉnh lưu Hãng Astrodyne Điện áp vào: 88~264Vac Điện áp ra: 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48V Công suất ra: 320W
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Hãng Astrodyne, bảo hành 2 – 3 năm Điện áp vào: 85~264Vac Điện áp ra: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48V Công suất ra: 480W Hệ số công suất: >0.95