• vrp-22500-30000w

VRp-22500-30000W

Giá:
Liên hệ

Mô tả ngắn của sản phẩm

TSI Power Brand – U.S.A
High frequency pulse width modulation Technology
Compact size
Capacity: 22.5 – 30 kVA
Advanced technology, so latency is only 10ms