MT125

Giá:
Liên hệ

Mô tả ngắn của sản phẩm

MT125/300-240S; MT125/300-240Y

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha 125A