THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Thiết bị cắt lọc sét không phụ thuộc dòng tải Dòng đỉnh: 180KA/Pha  
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  MT125/300-240S; MT125/300-240Y Thiết bị cắt lọc sét 1 pha 125A  
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  MT63/300-240S / MT63/300-240Y Thiết bị cắt lọc sét 3 pha 63A  
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Kiểu đầu nối: DIN 7/16, đực.  Dùng cho Cáp 1/2″ Trở kháng: 50 Ω Hãng Draka – Phần Lan sản xuất
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Kiểu đầu nối: N, đực. Dùng cho Cáp 1/2″ Trở kháng: 50 Ω Hãng Draka – Phần Lan sản xuất
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Kiểu đầu nối: DIN 7/16, đực.  Dùng cho Cáp 7/8″ Trở kháng: 50 Ω Hãng Draka – Phần Lan sản xuất
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Type: DIN 7/16, female. Use for 7/8″ Cable Impedance: 50 Ω Draka NK Brand, Made in Finland or China
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Kiểu đầu nối: N Dùng cho Cáp 7/8″ Trở kháng: 50 Ω Hãng Draka – Phần Lan sản xuất
 • 0 Review(s)
  Liên hệ
  Bộ tiếp đất cung cấp biện pháp an toàn, nhanh chóng để nối đất vỏ cáp với mục đích an toàn chống sét. Một hộp gồm có đai tiếp xúc, dây điện, ốc vít, đầu cốt, băng cao su và...